Katrin Olofsson är ekoingenjör med påbyggnad inom geovetenskap. Under 90-talet arbetade Katrin som konsult inom miljöledning, samt som miljörevisor vid tredjepartscertifiering.

Sen 2003 har hon arbetat heltid åt Trafikverket. Uppdragen inom projektet har bland annat omfattat miljökonsekvensbeskrivningar för järnvägsplan och detaljplaner, miljösäkring av entreprenader, dialog med närboende samt bullerutredningar och genomförande av bullerskyddsåtgärder för driftskedet.

På fritiden är Katrin helst utomhus. Vintertid är det utförsåkning och isklättring som gäller. Sommartid främst klippklättring och segling. Samtidigt pågår även byggprojekt hemma vid huset på Öhn i Matfors.