Mats Svensson är gymnasieingenjör med inriktning på husbyggnadsteknik. Mats har arbetat på entreprenadsidan som arbetsledare och platschef på Bygg Paul AB, WP-System AB, Skanska med flera. Under flera år på 80- och 90-talet arbetade Mats även utomlands i bygg- och anläggningsuppdrag.

Sedan mitten av 1990-talet har Mats jobbat på beställarsidan som byggledare, projekteringsledare och projektledare inom järnväg och väg. Mats har jobbat med flera stora infrastrukturprojekt i regionen bland andra Höga Kusten bron, Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan.

De tidiga skedena är Mats specialkompetens. Under de nära 10 åren på Ådalsbanan arbetade Mats som projektledare, utredningsledare och projekteringsledare. Nu arbetar Mats som biträdande projektledare, projekteringsledare och byggledare på Ostkustbanan. Även här har Mats tagit hand om järnvägsplanearbetet.

Fritiden ägnar Mats gärna åt aktiviteter utomhus. Vintertid är det längdskidor, långfärdsskridskor och utförsåkning som gäller. Sommartid blir det fjällvandring, orientering, fiske och kajak. Resor är ett annat stort intresse, gärna med dottern i husbilen. Nu håller Mats på att ta flygcertifikat.