Vi erbjuder en rad tjänster till er som bedriver verksamhet i bygg- och anläggningsbranschen. Vi kan rigga och driva projekt från förstudie till färdig anläggning. Vi jobbar även med rådgivning och handledning, samt gör punktinsatser i kritiska skeden.


  Projektledning

Uppstart av projekt tar ofta lång tid. Inledningsvis går mycket tid och energi åt till att hitta roller och samarbetsformer och det tar tid innan organisationen blir produktiv. Med en väl inarbetad och sammansvetsad projektledningsgrupp som oss, kan ni komma igång snabbt.

Vi spänner över alla skeden, från förstudie till byggande och överlämnande. Gruppens samlade erfarenhet och medlemmarnas olikheter skapar en bra dynamik som berikar varje uppdrag.


  Strategisk genomlysning

I stora förändringsprocesser och vid kritiska vägval, är det alltid en god investering att stanna upp och tänka igenom situationen med en extern part.

Under en strategisk genomlysning arbetar vi tillsammans med nyckelfunktioner hos er. Vi arbetar intensivt under ett par dagar med analys av olika alternativ. Vi synar teknik, ekonomi, tidplan och organisation samt miljö och intressenter. Resultatet blir ett väl genomarbetat och underbyggt beslutsunderlag.


  Verksamhetsutveckling

Vi handleder ledningsgrupper och organisationer under förändringsprocesser. Vi kan även bistå med de extra resurser som ibland krävs för att genomföra utvecklingsarbete.

Vi hjälper er att skapa tydliga målbilder och att utarbeta planer för hur ni ska nå dem. Vi har gedigen branschkunskap och stor erfarenhet av systematiserat förbättringsarbete i företag och organisationer. Det gör att vi både kan handleda utveckling i sakfrågor och utforma struktur och system.


  Möta intressenter

En väl fungerande dialog med intressenter är en mycket viktig framgångsfaktor för bygg- och anläggningsprojekt. Om dessa frågor inte hanteras på rätt sätt, kan de bidra till kostsamma förseningar i projekten.

Vi har stor erfarenhet av samråd med närboende och myndigheter och kan hjälpa er att ta fram strategier för kommunikation. Vi kan även förbereda och leda informationsmöten och samrådsmöten.


  Miljötjänster

Vi arbetar även med rena miljötjänster som miljökonsekvensbeskrivningar, bullerutredningar, myndighetsärenden och miljöutredningar av olika slag.

Många av dessa uppdrag genomför vi tillsammans med våra samarbetspartners med spetskompetens inom en rad olika teknikområden.

Katrin Olofsson Stefan Lindström Mats Svensson Lena Sandberg